Sunday, 29 November 2015

Požehnaný Advent

Požehnaný Advent  


Prvou adventnou nedeľou, sa pre  ľudí bez vyznania , rímskokatolíkov, evanjelikov a  iných veriacich , začína štvortýždňové obdobie adventu. Prvá adventná nedeľa je súčasne aj začiatkom nového liturgického roka.
Vo Švédsku  sa prvá adventná  nedeľa volá tiež :" nedľa, keď sa nakupuje cez výklad". 
Nakupovanie darčekov začína , výklady sa obzerajú a hodnotí sa, ktorý výklad je najkrajší. 


Slovo advent pochádza z latinského "adventus" a znamená príchod.  Našťastie adventný čas nie je len časom nákupnej horúčky, ale má predovšetkým svoj duchovný význam.
Zdobenie a používanie adventného venca , so sviečkami, ako symbolu pre Advent, nie je starý zvyk. Veniec sa začal používať  koncom 1880 a jeho použivanie sa rizšírilo  pred druhou svetovou vojnou. Adventný kalendar doniesli do Švedska skautky v roku 1932 podľa nemeckeho vzoru.

Prvý Advent  budeme mať doma malú oslavu , budeme piť "varené víno " na švédsky spósob, jesť švédske medovníčky a o 17.00 sa pójdeme pozrieť na ohňostroj pri Zámku, ako každý rok.

Dovidenia,
Angelzuz