Sunday, 13 December 2015

Deň Svätej Lucie

Advent, deň 15.


Deň Svätej  Lucie sa oslavuje   13. decembra.  Jej sviatok sa raz zhodoval so Zimným slnovratom, čo bol najkratší deň v roku.
Sviatok Svätej Lucie sa  tak stal festivalom  svetla.


Základ modernej oslavy Lucie , pochádza zo západného Švédska.
V  skorých ranných hodinách príde Lucia so svetlom - sviečkami- vo vlasoch , nesúca  kávu a koláčiky. Najstarší opis oslavy Lucie  vo Švédsku je z roku 1764,  z okolia  Horn , ktoré  sa nachádza severne od mesta Skövde.

Lucia je slávi tradičnou  procesiou, kde  Lucia  je hlavnou osobou  a je nasledovaná družičkami  a hviezdnymi  chlapcami  (a niekedy pernkovými  figúrkami ), ktoré predstavuju  šírenia svetla a radosti svojími sviečkami  a svojimi krásnymi  piesňami.
Sv. Lucia sa slávi v každej škole, na každom pracovisku vo Švédsku. V tento deň sa usporadujú koncerty, a na sto percent sa v každej  domácnosti  jedia šafránové  koláčiky, ktoré sa tu volajú aj Lucia koláčiky a ako ste uhádli , su nazvané  podľa  Sv. Lucii.  


Dovidenia,
Angelzuz